GENERELLE BRUGERBETINGELSER
1. FORMÅL OG ACCEPT AF GENERELLE BRUGERBETINGELSER
De herværende generelle brugerbetingelser (herefter omtalt "GBB") har som formål at definere betingelser og metoder for konsultation og brug af websiten annoncer.pneus-online.dk (herefter omtalt som "Site"), der bliver redigeret af PNEUS ONLINE SUISSE.

Konsultation og brug af Siten kræver accept uden forbehold fra din side af hele herværende GBB.
2. ADFÆRD DER SKAL OVERHOLDES AF BRUGEREN
2.1. Du forpligter dig til at navigere på Siten med overholdelse af de bestemmelser, der kommer frem på din skærm.

2.2. Du afholder dig fra at bruge Siten eller de servicer, der giver herpå, på en måde der overskrider de gældende regler for god opførsel på Internettet, og mere generelt på en måde som er i interesse for, til udvidelse af kendskabet til PNEUS ONLINE SUISSE, og til gode for PNEUS ONLINE SUISSE's rygte og image.

2.3. Du kan derfor under ingen omstændigheder:
- anvende anordninger af en hvilken som helst art til at forstyrre og/eller forhindre Sitens gode funktion ej heller de servicer, der ydes på Siten;
- sprede, sende et indhold, i en hvilken som helst form, der især omhandler fremmedhad, racisme, opfordring til racehad, pædofili, pornografi, opfordring til mord, krænkelse, injurie eller som skader tredjeparts rettigheder, især rettigheder for intellektuel ejendom eller ret til respekt for privatliv;
- sende uønsket elektronisk post på misbrugende måde (masseforsendelser og/eller gentaget til en/eller flere modtagere);
- og mere generelt indsamle de på Siten udsendte personlige oplysninger med kommercielt formål.

Forfatterne af annoncerne må ikke kontaktes af andre grunde end med henblik på deres annoncer, uanset på hvilken måde.
3. INTELLEKTUEL EJENDOM
3.1. Du erkender, at den herværende Site og dens indhold er juridisk beskyttet i kraft af rettigheder for intellektuel ejendom, og du forpligter dig til at overholde alle rettigheder om intellektuel ejendomsret.

3.2. PNEUS ONLINE SUISSE giver dig kun ret til:
- at konsultere Siten og annoncerne, som er offentliggjort herpå;
- og at trykke annoncerne for dine egne behov med et ikke erhvervsmæssigt eller kommercielt formål og udelukkende til strengt privat formål, på betingelse af at kopierne trykkes i deres helhed og er forsynet med nævnelse af copyright og alle andre lovmæssige notater, som findes på originalerne.

3.3. Al brug, der ikke overholder disse ovenfor nævnte bestemmelser, er ulovlig og kan give anledning til retslig forfølgelse.
4. PNEUS ONLINE SUISSE'S ANSVAR
4.1. PNEUS ONLINE SUISSE præsterer alt til konstruktion og opdatering af Siten og i særdeleshed til annoncerne. Men da vi ikke har kontrol over alle data, oplysninger der udsendes på Siten, kan PNEUS ONLINE SUISSE ikke garantere, at disse sidste er korrekte, fri for fejl og fuldstændige, ej heller at de lever op til dine forventninger. Derfor kan PNEUS ONLINE SUISSE ikke holdes ansvarlig for skader som kunne opstå og mere generelt ved al brug af Siten og/eller dens indhold, som du benytter dig af.

4.2. PNEUS ONLINE SUISSE forbeholder sig retten til, når som helst at ændre, ophæve eller midlertidigt eller permanent afbryde hele eller dele af Siten uden at informere dig forud. PNEUS ONLINE SUISSE kan ikke holdes ansvarlig, med hensyn til dig eller en tredjepart, for alle ændringer, ophævelser eller afbrydelser af Siten, heller ikke for ændringer af adgang til Siten og til de servicer, der redigeres på Siten, uanset af hvilken grund.

4.3. Endelig erkender du og acceptere udtrykkeligt, at PNEUS ONLINE SUISSE ikke er ansvarlig for al skade, der måtte opstå i relation hermed, uanset af hvilken art, oprettet mellem dig og en forfatter af en annonce eller alle andre partnere, der leverer indhold eller service på Siten. I dette tilfælde kan du udelukkende forfølge ansvaret hos forfatteren eller hos den tredje part.
5. PERSONLIGE OPLYSNINGER
5.1. Konsultation på Siten og dens sider kræver ingen registrering fra din side.
Men i visse tilfælde (oprettelse af personligt område, tilmelding til service for placering af annoncer, ... ) bliver du inviteret til at opgive dine personlige oplysninger (postadresse, elektronisk adresse... ).
Formularen er så ledsaget af en afkrydsningsboks, hvor du kan acceptere eller afvise at oplysningerne bliver anvendt af PNEUS ONLINE SUISSE til kommercielle formål til fordel for dem eller til fordel for tredjeparter, og/eller afstås til tredjeparter. De oplysninger der således indsamles er genstand for elektronisk behandling, der er deklareret overfor den nationale kommission for informatik og frihed.

5.2. Du har ret til at modsætte dig, således at dine oplysninger ikke bliver anvendt og/eller afstået med kommercielt formål, en adgangsret og en ændringsret, der kan anvendes ved at henvende sig til postadressen på PNEUS ONLINE SUISSE - Rue Alexandre gavard 16 - 1227 CAROUGE - SUISSE eller via en elektronisk meddelelse til følgende adresse: annoncer@pneus-online.fr

Du kan på samme måde anvende din ret til at slette de valgfrie oplysninger, eller de oplysninger, der ikke er strengt nødvendige for at udføre servicen, som du er tilmeldt. Du erkender og accepterer, at dine data i modsat tilfælde kan videregives til tredjeparts leverandører, der leverer til Siten og/eller til de foreslåede servicer på Siten.

5.3. For at oprette statistikker over publikum anvender Siten en teknik med cookies. En cookie giver ikke mulighed for at identificere dig; med til gengæld registrerer den oplysninger angående din navigation på Siten (hvilke sider du har set, dato, tidspunkt for konsultationen... ) Du kan altid modsætte dig at de oprettes ved brug af "Indstillinger for Internet" på din navigator. Sitens funktion og de tilbudte servicer kan i dette tilfælde bliver ændrede.
6. JURIDISKE OPLYSNINGER
Siten er redigeret af: PNEUS ONLINE SUISSE

Siten bruger følgende webhotel: Société ECRITEL

Direktøren for udgivelsen er: Alexis NERGUISIAN - Chef

PNEUS-ONLINE har intet ansvar vedrørende indholdet, og konsekvenserne af annoncerne på denne hjemmeside.
Vesteuropa :
Østeuropa :
Amerika :
Asien :
Afrika :
Oceanien :
Brugt bil, brugt motorcykel, brugt 4x4, brugt scooter, bilkøb, bilsalg, køb af bil, salg af bil, motorcykelsalg, salg af motorcykel, bilannoncer, motorcykelannoncer
Alfa Roméo, Audi, BMW, Citroen, Fiat, Ford, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Toyota, Volkswagen